Wszystkie

Artykuły (*oznacza współautorstwo studenta/tki)

Zajenkowski, M., Czarna, A.Z., Szymaniak, K., Dufner, M. (2019). What do highly narcissistic people think and feel about (their) intelligence? Journal of Personality. https://doi.org/10.1111/jopy.12520

Czarna, A.Z., Zajenkowski, M., Maciantowicz, O., Szymaniak, K. (2019). The relationship of narcissism with tendency to react with anger and hostility: The role of neuroticism and emotion regulation ability. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00504-6

*Doroszuk, M., *Kupis, M., Czarna, A.Z. (2019). Personality and Friendships. W: Zeigler-Hill, V., Schackelford, T.K. (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_712-1 Springer Publishing. (pobierz cały rozdział)

Różycka-Tran, J., Piotrowski, J.P., Żemojtel-Piotrowska, M., Jurek, P., Osin, E.N., Adams, B.G., Ardi, R., Bălțătescu, S., Bhomi, A.L., Bogomaz, S., Cieciuch, J., Clinton, A., de Clunie, G. T., Czarna, A.Z., Esteves, C.S., Gouveia, V., Halik, H.J., Kachatryan, N., Kamble, S.V., Kawula, A., Klicperova-Baker, M., Kospakov, A., Letovancova, E., Lun, V.M.C., Cerrato, S.M., Muehlbacher, S., Nikolic, M., Pankratova, A.A., Park, J., Paspalanova, E., Pék, G., de León, P.P., Poláčková-Šolcová, I., Shahbaz, W., Ha, T.T.K., Tiliouine, H., Van Hiel, A., Vauclair, C-M., Wills-Herrera, E., Włodarczyk, A., Yahiiaiev, I.I., Maltby, J. (2019). Belief in a zero-sum game and subjective well-being across 35 countries. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00291-0

Czarna, A.Z., Nevicka, B. (2019). Narcissism and Leadership. In: Zeigler-Hill V., Shackelford T. (Eds) Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer, Cham.doi:10.1007/978-3-319-28099-8_2334-1 (pobierz cały rozdział)

Czarna, A.Z., Zajenkowski, M., Dufner, M. (2018). How Does it Feel to be a Narcissist? Narcissism and Emotions. W: Hermann, A., Brunell, A. & Foster, J. (Eds.) The Handbook of Trait Narcissism: Key Advances, Research Methods, and Controversies (pp. 255-263). Springer: Cham.

Czarna, A.Z., *Zajas, A. (2018). Dark Personality Features and Employment. In Zeigler-Hill, V., Schackelford, T.K. (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_2094-1 (pobierz cały rozdział)

*Stanaszek, P., & Czarna, A.Z.(2018). Narcyz w Sieci: Narcyzm jako osobowościowa determinanta Problemowego Używania Internetu i zachowania w mediach społecznościowych. W: Nowak, B.A., & Maciąg, K.(Eds.) Diagnoza współczesnego społeczeństwa – przegląd wybranych aspektów. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 26-49.(pobierz cały rozdział)

Czarna, A.Z. (2018). Czarna, Anna Z. In Zeigler-Hill, V., & Schackelford, T.K. (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_2138-1

Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Osin, E.N.,Cieciuch, J., Adams, B.G., Ardi, R, Bălţătescu, S., Bogomaz, S., Lal Bhomi, A., Clinton, A., de Clunie, G.T., Czarna, A.Z., Esteves, C., Gouveia, V.V., Halik, M., Hosseini, A., Khachatryan, N., Kamble, S.V., Kawula, A., Lun, V. M.-C., Iliško, D., Klicperova, M., Liik, K., Letovancová, E., Malo Cerato, S. Michalowski, J.M., Malysheva, N., Marganski, A.J., Nikolic, M., Park, J., Paspalanova, E., Perez de Leon, P. Pek, G., Różycka-Tran, J., Samekin, A., Shabhaz, W., Khanh Ha, T., Tiliouine, H., Van Hiel., A. Vauclair, M., Willis, E., Wlodarczyk, A.,Yahiiaev, I., Maltby, J. (2018). The Mental Health Continuum- Short Form: The structure and application for cross-cultural studies – a 38 nation study. Journal of Clinical Psychology, 74(6), 1034-1052. doi: 10.1002/jclp.22570 (pobierz cały artykuł)

Stolarski, M., Czarna, A.Z., Malesza, M., Szymańska, A. (2017). Here and now: Sociosexuality mediates the associations between Dark Triad and Time Perspectives (in females). Personality and Individual Differences, 111, 119-123.

Czarna, A.Z., Leifeld, P., Śmieja, M., Dufner, M., Salovey, P. (2016). Do Narcissism and Emotional Intelligence Win Us Friends? Modeling Dynamics of Peer Popularity Using Inferential Network Analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, 42, 1588-1599. doi: 10.1177/0146167216666265.(pobierz cały artykuł)

Kossowska, M., Czernatowicz-Kukuczka, A., Szumowska, E., Czarna, A.Z. (2016). Cortisol and moral decisions among young men: The moderating role of motivation toward closure. Personality and Individual Differences, 101, 249-253. doi:10.1016/j.paid.2016.06.017

Czarna, A.Z., Jonason, P.K., Dufner, M., Kossowska, M. (2016). The Dirty Dozen Scale: Validation of a Polish Version and Extension of the Nomological Net. Frontiers in Psychology, 6 (0045). doi: 10.3389/fpsyg.2016.00445.(pobierz Parszywą Dwunastkę, polską wersję Dirty Dozen).

Żemojtel-Piotrowska, M., Czarna, A.Z., Piotrowski, J.P., Baran, T., & Maltby, J. (2016). Structural Validity of the Communal Narcissism Inventory (CNI): The Bifactor Model. Personality and Individual Differences, 90, 315-320. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2015.11.036

Wróbel, M., Królewiak, K., Czarna, A. Z. (2015). Do I mirror your mood if we’re peas in a pod? Similarity and liking in the social induction of affect. Journal of Social Psychology, 155(6), 636-649 doi: 10.1080/00224545.2015.1047437.

Jaśko, K., Czernatowicz-Kukuczka, A., Kossowska, M., Czarna, A.Z. (2015) Individual differences in response to uncertainty and decision making: The role of behavioral inhibition system and need for closure. Motivation and Emotion, 39, 541-552. doi:10.1007/s11031-015-9478-x

Zajenkowski, M., Czarna, A.Z. (2015). What makes narcissists unhappy? Subjectively assessed intelligence moderates the relationship between narcissism and psychological well-being. Personality and Individual Differences, 77, 50-54. doi:10.1016/j.paid.2014.12.045.

Czarna, A. Z., Wróbel, M., Dufner, M., Zeigler-Hill, V. (2015). Narcissism and Emotional Contagion: Do Narcissists “Catch” the Emotions of Others? Social Psychological and Personality Science, 6(3), 318-324. doi:10.1177/1948550614559652

Czarna, A. Z., Czerniak, A., Szmajke, A. (2014). Does Communal Context Bring the Worst in Narcissists? Polish Psychological Bulletin, 45(4), 464-468. doi:10.2478/ppb-2014-0056 (pobierz cały artykuł)

Czarna, A. Z., Dufner, M., Clifton, A.D. (2014). The Effects of Vulnerable and Grandiose Narcissism on Liking-based and Disliking-based Centrality in Social Networks. Journal of Research in Personality, 50, 42–45. doi:10.1016/j.jrp.2014.02.004

Dufner, M., Rauthmann, J. F., Czarna, A. Z., Denissen, J. J. A. (2013). Are Narcissists Sexy? Zeroing in on the Link Between Narcissism and Short-Term Mate Appeal. Personality and Social Psychology Bulletin, 39, 870-882. doi: 10.1177/0146167213483580

Jonason, P.K., Li, N.P., Czarna, A. Z.(2013). Quick and Dirty: Some Psychosocial Costs Associated With the Dark Triad in Three Countries.Evolutionary Psychology, 11, 172-185.

Czarna, A., Szmajke, A.(2011). Can cigarette smoking make a man appear sexier and stronger to women? Studia Psychologiczne, t.49 (5), 23–40. doi: 10.2478/v10167-010-0038-4 (pobierz cały artykuł)

Czarna, A.(2011). Narcyz w sieci społecznej czyli co analiza sieci mówi o funkcjonowaniu osób narcystycznych. Psychologia Społeczna, t.2, 130-146. (pobierz cały artykuł)

Czarna, A. (2008). Narcyzm – z perspektywy 120 lat istnienia pojęcia. W: Winiecki, P., Grzybek, R. (red). Wybrane problemy współczesnej psychologii. Wrocław: ATUT, 95-117. (pobierz cały artykuł)

Czarna, A. (2004). Antyestetyzm świata przedstawionego w kreskówkach Cartoon Network. Próba zastosowania analizy zawartości do badań masowej kultury artystycznej. Zeszyty Prasoznawcze, Kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 3-4, 2004, 106-125.

Przekłady:

Newman, L.S., Erber, R. (2009) Zrozumieć zagładę. Społeczna psychologia Holokaustu (Understanding Genocide: The Social Psychology of the Holocaust); cz. II, PWN (red. M. Bilewicz).

Abstrakty:

Czarna, A.Z. (2014, April). Affective consequences of self-focus in vulnerable and grandiose narcissists. Personality and Individual Differences, 60, 49.

Czarna, A.Z., Jonason, P.K. (2014, April). Parszywa Dwunastka: Developing a Polish version of the Dark Triad Dirty Dozen. Personality and Individual Differences, 60, 62.

Czarna, A. (2008, June). Facts and illusions of self-presentational impact of cigarette smoking. International Journal of Psychology, 43 (3-4), 449.

Czarna, A. (2006). Female perceptions of male cigarette smokers. Psychology & Health, 21, 35.

Wybrane wystąpienia konferencyjne:

Czarna, A. Z., Wróbel, M., Zeigler-Hill, V., Dufner, M. (2015). Narcissism and Emotional Contagion: Do Narcissists “Catch” the Emotions of Others? 16th SPSP Annual Convention, 26-28 II 2015, Long Beach, USA.

Czarna, A.Z. (2014). Affective consequences of self-focus in vulnerable and grandiose narcissists. Conference of The Consortium of European Research on Emotion, Humboldt-Universität zu Berlin, 27-28.03.2014, Berlin, Germany.

Czarna, A.Z., Dufner, M., Clifton, A.D. (2014). The effects of vulnerable and grandiose narcissism on liking-based and disliking-based centrality in social networks. The 1st European Conference on Social Networks, Barcelona, Spain, 1-4.07.2014.

Jonason, P.K., Czarna, A., Li, N.(2012). Location, location, location: The Dark Triad and Life History indicators in American, Singaporean, and Polish samples. Biennial International Conference On Human Ethology, 13 VIII, Vienna.

Czarna, A. (2011). Narcissism and communion: Keeping narcissistic antisociality under control. 16th General Meeting of European Association of Social Psychology, 12-16 VII, Sztokholm.

Czarna, A. Śmieja-Nęcka, M. (2011). Dynamics of popularity in peer groups: emotional intelligence and narcissism predict liking at different levels of acquaintance. Relationship Development Maintenance and Dissolution Mini-Conference, International Association for Relationship Research (IARR) oraz Uniwersytet Gdański, 7-9 VII, Gdańsk.

Czarna, A. (2010). Narcissist in social network. 15th European Conference on Personality, Brno.

Czarna, A. (2009). Self-Activation and Narcissism. European Social Cognition Network 2: Transfer of Knowledge Conference, 26-30 VIII, Warsaw.

Czarna, A. (2008). Facts and illusions of self-presentational impact of cigarette smoking. XXIX International Congress of Psychology, Berlin, 20- 25 VII.