Wszystkie

Artykuły (*oznacza współautorstwo studenta/tki)

Czarna, A.Z., *Ziemiańska, M., Pawlicki, P., Carré, J.M, Sedikides, C. (2022). Narcissism moderates the association between basal testosterone and generosity in men. Hormones and Behavior, 146, 105265. https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2022.105265

Mauersberger, H., Tune, J., Kastendieck, T., Czarna, A. Z., Hess, U. (2022). Higher heart rate variability predicts better affective interaction quality in non-intimate social interactions. Psychophysiology, 59(11), e14084. https://doi.org/10.1111/psyp.14084

Czarna, A.Z., Śmieja, M., *Wider, M., Dufner, M., Sedikides, C. (2022). Narcissism and partner-enhancement at different relationship stages. Journal of Research in Personality. doi: 10.1016/j.jrp.2022.104212

*Zdunek, R.R., Czarna, A.Z., Sedikides, C. (2022). Grandiose (communal and agentic) narcissism and predicted (dis)obedience in the Milgram paradigm. Personality and Individual Differences, 189, 111514.

Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Sedikides, C., Sawicki, A., Czarna, A.Z., Fatfouta, R., Baran, T. (2021). Communal collective narcissism. Journal of Personality, 89(5), 1062-1080. https://doi.org/10.1111/jopy.12636

Czarna, A.Z., Wróbel, M., Folger, L.F., Holtzman, N.S., Raley, J.R., Foster, J.D. (w druku). Narcissism and Narcissistic Personality Disorder: Evolutionary roots and emotional profiles. In T.K. Shackelford & L. Al-Shawaf (Eds.), The Oxford Handbook of Evolution and the Emotions. Oxford University Press.

Zajenkowski, M., Czarna, A.Z., Szymaniak, K., Dufner, M. (2019). What do highly narcissistic people think and feel about (their) intelligence? Journal of Personality. https://doi.org/10.1111/jopy.12520

Czarna, A.Z., Zajenkowski, M., Maciantowicz, O., Szymaniak, K. (2019). The relationship of narcissism with tendency to react with anger and hostility: The role of neuroticism and emotion regulation ability. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00504-6

*Doroszuk, M., *Kupis, M., Czarna, A.Z. (2019). Personality and friendships. W: Zeigler-Hill, V., Schackelford, T.K. (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_712-1 Springer Publishing. (pobierz cały rozdział)

Różycka-Tran, J., Piotrowski, J.P., Żemojtel-Piotrowska, M., Jurek, P., Osin, E.N., Adams, B.G., Ardi, R., Bălțătescu, S., Bhomi, A.L., Bogomaz, S., Cieciuch, J., Clinton, A., de Clunie, G. T., Czarna, A.Z., Esteves, C.S., Gouveia, V., Halik, H.J., Kachatryan, N., Kamble, S.V., Kawula, A., Klicperova-Baker, M., Kospakov, A., Letovancova, E., Lun, V.M.C., Cerrato, S.M., Muehlbacher, S., Nikolic, M., Pankratova, A.A., Park, J., Paspalanova, E., Pék, G., de León, P.P., Poláčková-Šolcová, I., Shahbaz, W., Ha, T.T.K., Tiliouine, H., Van Hiel, A., Vauclair, C-M., Wills-Herrera, E., Włodarczyk, A., Yahiiaiev, I.I., Maltby, J. (2019). Belief in a zero-sum game and subjective well-being across 35 countries. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-019-00291-0

Czarna, A.Z., Nevicka, B. (2019). Narcissism and leadership. In: Zeigler-Hill V., Shackelford T. (Eds) Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer, Cham.doi:10.1007/978-3-319-28099-8_2334-1 (pobierz cały rozdział)

Czarna, A.Z., Zajenkowski, M., Dufner, M. (2018). How does it feel to be a narcissist? Narcissism and emotions. W: Hermann, A., Brunell, A. & Foster, J. (Eds.) The Handbook of Trait Narcissism: Key Advances, Research Methods, and Controversies (pp. 255-263). Springer: Cham.

Czarna, A.Z., *Zajas, A. (2018). Dark personality features and employment. In Zeigler-Hill, V., Schackelford, T.K. (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_2094-1 (pobierz cały rozdział)

*Stanaszek, P., & Czarna, A.Z.(2018). Narcyz w Sieci: Narcyzm jako osobowościowa determinanta Problemowego Używania Internetu i zachowania w mediach społecznościowych. W: Nowak, B.A., & Maciąg, K.(Eds.) Diagnoza współczesnego społeczeństwa – przegląd wybranych aspektów. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 26-49.(pobierz cały rozdział)

Czarna, A.Z. (2018). Czarna, Anna Z. In Zeigler-Hill, V., & Schackelford, T.K. (Eds.), Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_2138-1

Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Osin, E.N.,Cieciuch, J., Adams, B.G., Ardi, R, Bălţătescu, S., Bogomaz, S., Lal Bhomi, A., Clinton, A., de Clunie, G.T., Czarna, A.Z., Esteves, C., Gouveia, V.V., Halik, M., Hosseini, A., Khachatryan, N., Kamble, S.V., Kawula, A., Lun, V. M.-C., Iliško, D., Klicperova, M., Liik, K., Letovancová, E., Malo Cerato, S. Michalowski, J.M., Malysheva, N., Marganski, A.J., Nikolic, M., Park, J., Paspalanova, E., Perez de Leon, P. Pek, G., Różycka-Tran, J., Samekin, A., Shabhaz, W., Khanh Ha, T., Tiliouine, H., Van Hiel., A. Vauclair, M., Willis, E., Wlodarczyk, A.,Yahiiaev, I., Maltby, J. (2018). The Mental Health Continuum- Short Form: The structure and application for cross-cultural studies – a 38 nation study. Journal of Clinical Psychology, 74(6), 1034-1052. doi: 10.1002/jclp.22570 (pobierz cały artykuł)

Stolarski, M., Czarna, A.Z., Malesza, M., Szymańska, A. (2017). Here and now: Sociosexuality mediates the associations between Dark Triad and Time Perspectives (in females). Personality and Individual Differences, 111, 119-123.

Czarna, A.Z., Leifeld, P., Śmieja, M., Dufner, M., Salovey, P. (2016). Do narcissism and emotional intelligence win us friends? Modeling dynamics of peer popularity using inferential network analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, 42, 1588-1599. doi: 10.1177/0146167216666265.(pobierz cały artykuł)

Kossowska, M., Czernatowicz-Kukuczka, A., Szumowska, E., Czarna, A.Z. (2016). Cortisol and moral decisions among young men: The moderating role of motivation toward closure. Personality and Individual Differences, 101, 249-253. doi:10.1016/j.paid.2016.06.017

Czarna, A.Z., Jonason, P.K., Dufner, M., Kossowska, M. (2016). The Dirty Dozen Scale: Validation of a Polish version and extension of the nomological net. Frontiers in Psychology, 6 (0045). doi: 10.3389/fpsyg.2016.00445.(pobierz Parszywą Dwunastkę, polską wersję Dirty Dozen).

Żemojtel-Piotrowska, M., Czarna, A.Z., Piotrowski, J.P., Baran, T., & Maltby, J. (2016). Structural validity of the Communal Narcissism Inventory (CNI): The bifactor model. Personality and Individual Differences, 90, 315-320. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2015.11.036

Wróbel, M., Królewiak, K., Czarna, A. Z. (2015). Do I mirror your mood if we’re peas in a pod? Similarity and liking in the social induction of affect. Journal of Social Psychology, 155(6), 636-649 doi: 10.1080/00224545.2015.1047437.

Jaśko, K., Czernatowicz-Kukuczka, A., Kossowska, M., Czarna, A.Z. (2015) Individual differences in response to uncertainty and decision making: The role of behavioral inhibition system and need for closure. Motivation and Emotion, 39, 541-552. doi:10.1007/s11031-015-9478-x

Zajenkowski, M., Czarna, A.Z. (2015). What makes narcissists unhappy? Subjectively assessed intelligence moderates the relationship between narcissism and psychological well-being. Personality and Individual Differences, 77, 50-54. doi:10.1016/j.paid.2014.12.045.

Czarna, A. Z., Wróbel, M., Dufner, M., Zeigler-Hill, V. (2015). Narcissism and emotional contagion: Do narcissists “catch” the emotions of others? Social Psychological and Personality Science, 6(3), 318-324. doi:10.1177/1948550614559652

Czarna, A. Z., Czerniak, A., Szmajke, A. (2014). Does communal context bring the worst in narcissists? Polish Psychological Bulletin, 45(4), 464-468. doi:10.2478/ppb-2014-0056 (pobierz cały artykuł)

Czarna, A. Z., Dufner, M., Clifton, A.D. (2014). The effects of vulnerable and grandiose narcissism on liking-based and disliking-based centrality in social networks. Journal of Research in Personality, 50, 42–45. doi:10.1016/j.jrp.2014.02.004

Dufner, M., Rauthmann, J. F., Czarna, A. Z., Denissen, J. J. A. (2013). Are narcissists sexy? Zeroing in on the link between narcissism and short-term mate appeal. Personality and Social Psychology Bulletin, 39, 870-882. doi: 10.1177/0146167213483580

Jonason, P.K., Li, N.P., Czarna, A. Z.(2013). Quick and dirty: Some psychosocial costs associated with the dark triad in three countries.Evolutionary Psychology, 11, 172-185.

Czarna, A., Szmajke, A.(2011). Can cigarette smoking make a man appear sexier and stronger to women? Studia Psychologiczne, t.49 (5), 23–40. doi: 10.2478/v10167-010-0038-4 (pobierz cały artykuł)

Czarna, A.(2011). Narcyz w sieci społecznej czyli co analiza sieci mówi o funkcjonowaniu osób narcystycznych. Psychologia Społeczna, t.2, 130-146. (pobierz cały artykuł)

Czarna, A. (2008). Narcyzm – z perspektywy 120 lat istnienia pojęcia. W: Winiecki, P., Grzybek, R. (red). Wybrane problemy współczesnej psychologii. Wrocław: ATUT, 95-117. (pobierz cały artykuł)

Czarna, A. (2004). Antyestetyzm świata przedstawionego w kreskówkach Cartoon Network. Próba zastosowania analizy zawartości do badań masowej kultury artystycznej. Zeszyty Prasoznawcze, Kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 3-4, 2004, 106-125.

Przekłady:

Newman, L.S., Erber, R. (2009) Zrozumieć zagładę. Społeczna psychologia Holokaustu (Understanding Genocide: The Social Psychology of the Holocaust); cz. II, PWN (red. M. Bilewicz).

Abstrakty:

Czarna, A.Z. (2014, April). Affective consequences of self-focus in vulnerable and grandiose narcissists. Personality and Individual Differences, 60, 49.

Czarna, A.Z., Jonason, P.K. (2014, April). Parszywa Dwunastka: Developing a Polish version of the Dark Triad Dirty Dozen. Personality and Individual Differences, 60, 62.

Czarna, A. (2008, June). Facts and illusions of self-presentational impact of cigarette smoking. International Journal of Psychology, 43 (3-4), 449.

Czarna, A. (2006). Female perceptions of male cigarette smokers. Psychology & Health, 21, 35.

Wybrane wystąpienia konferencyjne:

Czarna, A. Z., Wróbel, M., Zeigler-Hill, V., Dufner, M. (2015). Narcissism and Emotional Contagion: Do Narcissists “Catch” the Emotions of Others? 16th SPSP Annual Convention, 26-28 II 2015, Long Beach, USA.

Czarna, A.Z. (2014). Affective consequences of self-focus in vulnerable and grandiose narcissists. Conference of The Consortium of European Research on Emotion, Humboldt-Universität zu Berlin, 27-28.03.2014, Berlin, Germany.

Czarna, A.Z., Dufner, M., Clifton, A.D. (2014). The effects of vulnerable and grandiose narcissism on liking-based and disliking-based centrality in social networks. The 1st European Conference on Social Networks, Barcelona, Spain, 1-4.07.2014.

Jonason, P.K., Czarna, A., Li, N.(2012). Location, location, location: The Dark Triad and Life History indicators in American, Singaporean, and Polish samples. Biennial International Conference On Human Ethology, 13 VIII, Vienna.

Czarna, A. (2011). Narcissism and communion: Keeping narcissistic antisociality under control. 16th General Meeting of European Association of Social Psychology, 12-16 VII, Sztokholm.

Czarna, A. Śmieja-Nęcka, M. (2011). Dynamics of popularity in peer groups: emotional intelligence and narcissism predict liking at different levels of acquaintance. Relationship Development Maintenance and Dissolution Mini-Conference, International Association for Relationship Research (IARR) oraz Uniwersytet Gdański, 7-9 VII, Gdańsk.

Czarna, A. (2010). Narcissist in social network. 15th European Conference on Personality, Brno.

Czarna, A. (2009). Self-Activation and Narcissism. European Social Cognition Network 2: Transfer of Knowledge Conference, 26-30 VIII, Warsaw.

Czarna, A. (2008). Facts and illusions of self-presentational impact of cigarette smoking. XXIX International Congress of Psychology, Berlin, 20- 25 VII.