Granty & nagrody

IX 2022 – nagroda za najlepszy plakat Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS) za plakat Czy diabeł ubiera się u Prady? Konsumpcja luksusu i ciemna osoba triada (autorzy: Wiktor Razmus, Anna Czarna, Paweł Fortuna), XVII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 15-18 września 2022, Gdańsk

I 2021 – stypendium BekkeraNarodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) na wyjazd do Southampton University, Wielka Brytania

17 XI 2020 – Nagroda Zespołowa III Stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

II 2020 – stypendium Fundacji Kościuszkowskiej – zrealizowane między IV a IX 2021 we wspołpracy z Prof. Patrickiem Shroutem w New York University Couples Lab

1 X 2019 – Nagroda Zespołowa III Stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

22 IX 2019 – Nagroda imienia Roberta Zajonca dla młodego badacza (do 7 lat po doktoracie) w dziedzinie psychologii społecznej i osobowości, od Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS)

2 XII 2019 – 1 XII 2022 – grant badawczy SONATA BIS ufundowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Kierownik projektu: Anna Czarna.

3 IV 2018 – 2 IV X 2022 – grant badawczy BEETHOVEN ufundowany wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Niemiecką Wspólnotę Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG), kierownicy projektu: Anna Czarna (polska część) i Michael Dufner (niemiecka część)

15 XI 2017 – Nagroda Indywidualna I Stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe w 2016 roku

15 XI 2017 – Nagroda Zespołowa III Stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

VI-VII 2017 – Henry „Hank” Heitowit Scholarship (pierwsze stypendium) przyznane przez Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR), University of Michigan, USA

VII 2016 – nagroda European Association of Personality Psychology (EAPP) za najlepszy poster dla prezentacji Do Narcissism and Emotional Intelligence Win Us Friends? Modeling Dynamics of Peer Popularity Using Inferential Network Analysis, 18th European Conference on Personality, 19-23 VII, 2016, Timisoara, Romania

3 VIII 2016 – 2 VIII 2019 – grant NCN (OPUS) pt. Poznanie społeczne i autoregulacja interpersonalna w narcyzmie, kierownik: Anna Czarna

15 IV 2014 – 14 IV 2017 – grant NCN (SONATA) pt. Ciemna Triada cech a dylematy moralne i ekonomiczne, kierownik: Anna Czarna

IX 2014 – IX 2015 – staż podoktorski finansowany w ramach SCIEX-NMSch przez Konferencję Rektorów Szwajcarskich Uniwersytetów (CRUS), na Uniwersytecie w Bernie w Szwajcarii

XI 2013 – XI 2015 – staż podoktorski współfinansowany przez Unię Europejską (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w ramach programu SET na Uniwersytecie Jagiellońskim

X 2012 – X 2013 – projekt finansowany ze środków na działalność statutową Wydziału Filozoficznego UJ

IX 2012 – Nagroda imienia Solomona Ascha za najlepszy artykuł opublikowany przez młodego badacza w 2011 roku w Psychologii Społecznej

XII 2011 – VII 2014 – grant NCN (PRELUDIUM) nr 2011/01/N/HS6/02273 pt. Dwa typy narcyzmu: jawny i ukryty – analiza różnic w zakresie chronicznej samoświadomości, afektu i funkcjonowania społecznego, kierownik: Anna Czarna, superwizor: prof. Andrzej Szmajke

VI – XII 2011 – grant wewnętrzny UWr pt. Dynamika popularności w grupach rówieśniczych: inteligencja emocjonalna, samoocena i narcyzm jako predyktory jakości relacji na różnym poziomie znajomości, kierownik: Anna Czarna

II – VIII 2011 – stypendium w ramach projektu „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

X 2010 – V 2013 – grant promotorski KBN nr N N106 290839; pt. Narcyzm a funkcjonowanie społeczne: maksymalizowanie zysków własnych i warunki uwzględniania interesów innych ludzi, kierownik: prof. Andrzej Szmajke, wykonawca: Anna Czarna

VI 2010 – stypendium wyjazdowe The European Association of Personality Psychology (EAPP)

IX 2006 – nagroda European Health Psychology Society za najlepszy poster; The 20th European Health Psychology Conference, 30 VIII – 2 IX, Warszawa

One Response

  1. URL
    URL / 11-1-2019 / ·

    … [Trackback]

    […] Read More: annaczarna.pl/?page_id=14 […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.