O mnie

Jestem badaczką w dziedzinie psychologii. W latach 2014-2015 pracowałam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu w Bernie, w Szwajcarii. W roku 2020 uzyskałam stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych. Obecnie pracuję jako prof. uczelni w Instytucie Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jestem członkinią Zarządu European Association of Personality Psychology.

Zainteresowania naukowe:

Główny obszar moich badań to społeczne, poznawcze, afektywne korelaty i konsekwencje narcyzmu (i innych cech Ciemnej Triady: makiawelizmu i psychopatii), ale interesuje mnie również wiele innych tematów: postrzeganie społeczne, wgląd i jego trafność, tzw. „ciche ego”, inteligencja emocjonalna, autoprezentacja, psychologia ewolucyjna. Szczególnie popieram „dynamiczną perspektywę” patrzenia na osobowość i badanie osobowości „w działaniu” (badanie interakcji osoby i sytuacji). Wreszcie, interesują mnie metody statystyczne umożliwiające analizę danych typu „round-robin”, danych longitudinalnych, analizę wielopoziomową i sieci.

ja
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9861-9455

Moje wykształcenie:

2020 (3 września) – habilitacja w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia

2019 (listopad – grudzień) – visiting scholar w Persönlichkeits-, Differentielle Psychologie und Diagnostik, Institute für Psychologie, University of Bern, Switzerland

2017 (listopad – grudzień) – visiting scholar w Persönlichkeits-, Differentielle Psychologie und Diagnostik, Institute für Psychologie, University of Bern, Switzerland

2017 (26 czerwca – 18 sierpnia) – uczestnictwo w Summer Program in Quantitative Methods of Social Research (Maximum Likelihood Estimation, Scaling and Dimensional Analysis, Regression 3, Simultaneous Equation Modeling, Latent Variable Structural Equation Modeling), Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR), Ann Arbor, Michigan, USA, dzięki stypendium Henry „Hank” Heitowit Scholarship przyznanemu przez ICPSR, USA.

2015 (wrzesień) – 2016 (styczeń) – staż podoktorski w zespole Carolyn Morf, Differentielle Psychologie und Diagnostik, Institute für Psychologie, University of Bern, Szwajcaria

2015 (wrzesień) – uczestnictwo w kursie Inferential Network Analysis prowadzonym przez Philipa Leifelda, University of Bern, Szwajcaria

2015 (czerwiec) – uczestnictwo w warsztatach Dyadic Data Analysis Using Multilevel Modeling oraz Hierarchical Linear Modeling zorganizowanych przez DATIC Data Analysis Training Institute of Connecticut, University of Connecticut, Storrs, USA

2014 (wrzesień) – 2015 (wrzesień) – staż podoktorski finansowany w ramach SCIEX-NMSch przez Konferencję Rektorów Szwajcarskich Uniwersytetów (CRUS) na Uniwersytecie w Bernie, Szwajcaria

2013 (listopad) – 2015 (listopad)- staż podoktorski współfinansowany przez Unię Europejską (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w ramach programu SET na Uniwersytecie Jagiellońskim

2013 (lipiec/sierpień) – uczestnictwo w Summer Program in Quantitative Methods of Social Research (Zaawansowana Analiza Sieci, Stosowana Analiza Wielopoziomowa), Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR), Ann Arbor, Michigan, USA

2013 (maj) – doktorat z psychologii (z wyróżnieniem), Uniwersytet Wrocławski

2013 (styczeń)- szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania do analizy sieci, Analytical Software Workshops, University of Greenwich, Londyn, Wielka Brytania

2010 – otwarcie przewodu doktorskiego nt. „Narcyzm a funkcjonowanie społeczne”, pod opieką prof. dr hab. Andrzeja Szmajke

2008 – staż na Universität Wien (Fakultät für Psychologie), Austria, semestr letni

2006-2011 – studia doktoranckie, Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski; pod opieką prof. dr hab. Andrzeja Szmajke;

2006 – magisterium z psychologii, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

2004-2006 – studia uzupełniające magisterskie z kulturoznawstwa międzynarodowego, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński

2004 – licencjat z dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

Członkostwo w organizacjach:
Association for Psychological Science (APS)
członkini Zarządu European Association of Personality Psychology (EAPP)
European Association of Social Psychology (EASP)
The Society for Personality and Social Psychology (SPSP)
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (PSPS)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychologii Polskiej „ANOVA”
Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP)
Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE)
prywatnie, Polski Związek Działkowców (PZD)

Prace redaktorskie i recenzenckie:
Redaktor:
członek redakcji Social Psychological and Personality Science
członek redakcji Encyclopedia of Personality and Individual Differences(wyd. Springer US)
redakcja numeru specjalnego Personality and Individual Differences „Bring out your theses and dissertations”

Recenzent ad hoc:
Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression
Current Issues in Personality Psychology
European Journal of Personality
European Journal of Social Psychology
Evolutionary Behavioral Sciences
Journal of Environmental Psychology
Journal of Personality
Journal of Personality Assessment
Journal of Personality and Social Psychology
Journal of Research in Personality
Personality and Individual Differences
Personality and Social Psychology Bulletin
Personality and Social Psychology Review
Plos One
Polish Psychological Bulletin
Psychologia – Etologia – Genetyka
Scandinavian Journal of Psychology
Self and Identity