O mnie

Jestem psychologiem – badaczem. Główny obszar moich badań to społeczne, poznawcze, afektywne korelaty i konsekwencje Ciemnej Triady cech: narcyzmu, makiawelizmu i psychopatii, ale interesuje mnie również wiele innych tematów: postrzeganie społeczne, wgląd i jego trafność, tzw. „ciche ego”, inteligencja emocjonalna, autoprezentacja, psychologia ewolucyjna. Szczególnie popieram „dynamiczną perspektywę” patrzenia na osobowość i badanie osobowości „w działaniu” (badanie interakcji osoby i sytuacji). Wreszcie, interesują mnie metody statystyczne umożliwiające analizę danych longitudinalnych, wielopoziomową i sieci. W latach 2014-2015 pracowałam w Instytucie Psychologii Uniwersytetu w Bernie, w Szwajcarii. Od 2011 r. do dziś pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim (od 2016 r. w Instytucie Psychologii Stosowanej).

ja  
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9861-9455

  Moje wykształcenie:

  2019 (listopad – grudzień) – visiting scholar w Persönlichkeits-, Differentielle Psychologie und Diagnostik, Institute für Psychologie, University of Bern, Switzerland

  2017 (listopad – grudzień) – visiting scholar w Persönlichkeits-, Differentielle Psychologie und Diagnostik, Institute für Psychologie, University of Bern, Switzerland

  2017 (26 czerwca – 18 sierpnia) – uczestnictwo w Summer Program in Quantitative Methods of Social Research (Maximum Likelihood Estimation, Scaling and Dimensional Analysis, Regression 3, Simultaneous Equation Modeling, Latent Variable Structural Equation Modeling), Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR), Ann Arbor, Michigan, USA, dzięki stypendium Henry „Hank” Heitowit Scholarship przyznanemu przez ICPSR.

  2015 (wrzesień) – 2016 (styczeń) – staż podoktorski w zespole Carolyn Morf, Differentielle Psychologie und Diagnostik, Institute für Psychologie, University of Bern, Szwajcaria

  2015 (wrzesień) – uczestnictwo w kursie Inferential Network Analysis prowadzonym przez Philipa Leifelda, University of Bern, Szwajcaria

  2015 (czerwiec) – uczestnictwo w warsztatach Dyadic Data Analysis Using Multilevel Modeling oraz Hierarchical Linear Modeling zorganizowanych przez DATIC Data Analysis Training Institute of Connecticut, USA

  2014 (wrzesień) – 2015 (wrzesień) – staż podoktorski finansowany w ramach SCIEX-NMSch przez Konferencję Rektorów Szwajcarskich Uniwersytetów (CRUS) na Uniwersytecie w Bernie, Szwajcaria

  2013 (listopad) – 2015 (listopad)- staż podoktorski współfinansowany przez Unię Europejską (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w ramach programu SET na Uniwersytecie Jagiellońskim

  2013 (lipiec/sierpień) – uczestnictwo w Summer Program in Quantitative Methods of Social Research (Zaawansowana Analiza Sieci, Stosowana Analiza Wielopoziomowa), Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR), Ann Arbor, Michigan, USA

  2013 (maj) – doktorat z psychologii (z wyróżnieniem), Uniwersytet Wrocławski

  2013 (styczeń)- szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania do analizy sieci, Analytical Software Workshops, University of Greenwich, Londyn, Wielka Brytania

  2010 – otwarcie przewodu doktorskiego nt. „Narcyzm a funkcjonowanie społeczne”, pod opieką prof. dr hab. Andrzeja Szmajke

  2008 – staż na Universität Wien (Fakultät für Psychologie), Austria, semestr letni

  2006-2011 – studia doktoranckie, Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski; pod opieką prof. dr hab. Andrzeja Szmajke;

  2006 – magisterium z psychologii, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

  2004-2006 – studia uzupełniające magisterskie z kulturoznawstwa międzynarodowego, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński

  2004 – licencjat z dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

  Członkostwo w organizacjach:

  Association for Psychological Science (APS)
  European Association of Social Psychology (EASP)
  The Society for Personality and Social Psychology (SPSP)
  Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (PSPS)
  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychologii Polskiej „ANOVA”
  Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP)
  Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE)
  prywatnie, Polski Związek Działkowców (PZD)

  Prace redaktorskie i recenzenckie:
  Redaktor:
  członek redakcji Social Psychological and Personality Science
  członek redakcji Encyclopedia of Personality and Individual Differences (wyd. Springer US)
  redakcja numeru specjalnego Personality and Individual Differences „Bring out your theses and dissertations”

  Recenzent ad hoc:
  Current Issues in Personality Psychology
  European Journal of Social Psychology
  Evolutionary Behavioral Sciences
  Journal of Environmental Psychology
  Journal of Personality Assessment
  Journal of Personality and Social Psychology
  Journal of Research in Personality
  Personality and Individual Differences
  Personality and Social Psychology Bulletin
  Personality and Social Psychology Review
  Plos One
  Polish Psychological Bulletin
  Psychologia – Etologia – Genetyka
  Scandinavian Journal of Psychology
  Self and Identity